Sebuah tren akan muncul bila kita mempunyai sebuah atau sesuatu yang sangat penting dan juga disukai semua orang