Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun merasakan, sifat makhluk hidup yang nampak atau mencolok.

      internet marketing
    1. internet marketing