Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun merasakan, sifat makhluk hidup yang nampak atau mencolok.