Pakar atau ahli ialah seseorang yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar.